Nr013 Plantagon och det första vertikala växthuset!

 

Vertikala odlingar går så långt tillbaka i tiden som 4000 år då de bland annat nämns som de hängande trädgårdarna i Babylon. Idéerna kring moderna vertikala odlingar har tagit fart i samband med urbaniseringen och minskad tillgång till mark i städerna. Forskningen på området återupptogs först av Dickson Despommier på University of Columbia, USA. Det ser dock ut som det blir Svensk-Indianska Plantagon som bygger det första smarta vertikala växthuset i modern tid!

Detta är den andra artikeln om Plantagon och den vertikala växthuset i skyskapeformat som de utvecklar. Den första artikeln hittar du här!

Plantagons första vertikala växthus har byggstart i Linköping mot slutet av sommaren 2016.

Det är inte av en tillfällighet som Plantagon har valt just Linköping som byggplats för sitt pilotväxthus.

LÄS OM TELLUS THINK TANK…

Det var på universitetet i Linköping som den första forskningen kring vertikala växthus bedrevs i Sverige och relationerna mellan Plantagon, Linköpings kommun och Linköpings universitet är goda!  

Filmen gör en flygtur runt modellen som står till grund för det första vertikala växthuset som planeras i Linköping. Byggstarten är satt till efter sommaren 2016. Film: AnnVixen

 

Linköpings kommun har 150 000 invånare och det vertikala växthuset kommer att kunna tillhandahålla en stor andel av de bladgrönsaker som Linköpings invånare efterfrågar!

Det vertikala växthuset, med namnet “World Food Building”, kommer att vara till bredden fylld med smarta sammankopplade lösningar och sannolikt bli det första smarta vertikala växthus som någonsin byggts. Seperhr Mousavi, hållbarhets strateg på Plantagon, berättar att medias bevakning förväntas bli intensiv så snart det vertikala växthuset står klart för användning och dessutom kommer Plantagon vara beredd på att motta en mängd olika delegationer och besökare från jordens alla hörn.

VD Hans Hassle, vid Sustainability Innovation Summit. Bild från Youtube.
VD Hans Hassle, vid Sustainability Innovation Summit. Från Youtube.

De ursprungliga byggplanerna för växthuset har försenats något då odling-i-skyskrapa bar med sig nya aspekter som kommunen inte tidigare har behövt ta i beaktande. Linköpings kommun har fått anpassa både regelverk och processen för bygglov och utformandet av bygglovstillstånd. Alla bygglov och övrigatillstånd är nu på plats och kommunen stödjer Plantagons vertikala växthusprojekt genom att lägga både väg, vatten och elkopplingar till rätta så att byggsstart kan ske i slutet av sommaren 2016.

Växthusets investeringar, kostnader, vinst och affärsmodell.

Investeringen för det initiala växthuset i Linköping har budgeterats till 300 miljoner kronor och projektet beräknas gå med vinst efter 5 år. Kostnaden tar inte höjd för samtliga år av  forsknings- och utvecklingsarbete och nästa växthus som byggs har sannolikt samma ungefärliga pris.

Plantagons affärsmodell är fortfarande under utveckling och det finns fortfarande många frågor som behöver besvaras. Kommer till exempel Plantagon att bedriva odlingar själva, eller kommer företaget att hyra ut 4000m2 odlings- och 4000m2 kontorsytor? Blir Plantagon kvar som ägare för fastigheten? Hur ska intäkter för överskottsenergi som leds tillbaka till det kommunala energibolaget hanteras, och vem äger intäkten etcetera. Det finns alltså en mängd olika affärsmodellsaspekter som fortfarande behöver tas i beaktande.

Om Plantagon

Plantagon grundades 2008 av makarna Hans och Karin Hessle, i samarbete med Plantagons nuvarande

Oren R. Lyons, Ordförande i Plantagon och faithkeeper för Onondaga Nation. Bild från Youtube.
Oren R. Lyons, Ordförande i Plantagon och faithkeeper för Onondaga Nation. Bild från Youtube, ursprung: http://sacredland.org

styrelseordförande Oren R. Lyons. Oren R. Lyons är även “the faith keeper” för Onondaga Nation, en amerikansk indianstam med säte utanför New York. 

Karin Hassle pic from PlantagonPlantagon sorterar själv in sig under CSR-hatten (Corporate taking Social Responsibility) och kallar sin företagsorganisation för en “Companization”. Companization-modellen har utvecklats av VD Hans Hessle.

“Companization”-organisationen är intressant då drivkraften normalt i ett företag är att skapa tillväxt och aktieägaravkastning vilket kan medföra att medarbetare fattar ohållbara beslut.

Plantagon har valt att införa en hybridorganisation för att säkerställa att företaget arbetar målinriktat med sin hållbara vision. Den icke-vinst drivande delen av organisationen kan ses som en kontrollfunktion av den vinstdrivande delen av organisationen.

Vem som helst kan bli betalande medlem i den icke-vinstdrivande delen av Plantagon och det är denna del av organisationen som bland annat tillsätter delar av styrelsen i den vinstdrivande delen. Vi på Tellus Think Tank har svårt att förstå om denna hybridform av en organisation fungerar i verkligheten, men vi finner de bakomliggande tankarna väldigt intressanta!

I övrigt har Plantagon en modern, nätverksbaserad organisation där kärntruppen är anställda och fokuserar på

Sepehr Mousavi, vår guide till Plantagon! Foto: AnnVixen
Sepehr Mousavi, vår guide till Plantagon! Foto: AnnVixen

visioner, strategier, teknik- och innovationsutvecklngen, forskning och marknadsföring. Organisationen är sedan

omgiven av ett nätverk av supporterande personer som tex Mats Hellström, tidigare jordbruks- och handelsminister, som även sitter i en så kallad “Advisory Board”. I nätverket hittas även alliance partners så som Sweco, som är Europas största ingenjörskonsultfirma, för att nämna en.

Det kan också nämnas att Plantagons bägge delar av Plantagons organisation, både den vinstdrivande och icke-vinstdrivande delen, arbetar enligt FN’s ramverk “Earth Charter” och med verktyget “the Global Compact”.

Vi tackar Sepehr Mousavi för ett inspirerande möte! Nu återstår att se om de vertikala växthusen dyker upp som svampar ur jorden och snart finns att hitta i en stad nära oss!

Läste du den första artikeln om Plantagon? Du hittar artikeln här!

Nästa vecka: Tellus Think Tank delar insikter från ett möte med ett alternativt sätt att leva, i väldigt små hem – något för dig? Klicka här för att få ett meddelande om när nästa artikel är tillgänglig!

LÄS OM TELLUS THINK TANK…

Tellus Think Tank
Tellus Think Tank

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.