Tellus Think Tank AnnVixen-photography Uppgrenna Naturhus

Naturhus – hållbart boende och närodlad mat Nr031

Naturhus – hållbart boende med lokalt odlad mat i nordiskt klimat!

Tellus Think Tank fortsätter strävan att hitta vägar till en hållbar framtid.  I denna artikel besöker vi Bodil Antonsson som har byggt ett av landets första Naturhus på Vätterns sluttning strax utanför Gränna. Hur kan Naturhuset bli intressant för en hållbar framtid?

Text: Domi, Tellus Think Tank Foto: AnnVixen, Jana Juliana Photography & Bodil Antonsson

Kort om problemen kring dagens mat

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Uppgrenna Naturhus café med utsikt. Foto: AnnVixen

Närproducerad mat året runt är inte något som invånare nära jordens syd- eller nordpol tar för givet. Sveriges nordliga geografi ger långa vintrar och här finns bara plats för en relativt kort växtsäsong.

Sverige importerar nästan 50 % av sitt livsmedel till populationen på 10 miljoner. Alla livsmedel, med undantag för socker som Sverige inte behöver importera, importeras i stora mängder. Det ser likadant ut i stora delar av Europa där europeiska länder ofta importerar mer än 50 % av livsmedelsbehovet.

Exempel på mindre hållbart transporterade livsmedel i Sverige

 • Mitt i Sveriges odlingssäsong erbjuds konsumenterna Kenyanska bönor istället för närodlade bönor. 
 • Butikerna erbjuder vakuumförpackad argentinskt eller brasilianskt kött som kommit över Atlanten med fartyg.
 • Lokal Nordsjöfisk fryses för båttransport först till Kina för rensning, packning och sedan båttransport tillbaka till Sverige.
 • Året runt transporteras grönsaker med lastbil från södra Europa och då främst från Italien, Grekland, Spanien och Nederländerna.

För en hållbar framtid

Livsmedel transporteras alltså till Sverige från när och fjärran.  Att öka mängden lokalt producerad mat skulle minska koldioxidutsläppen och öka den svenska matsäkerheten. Lokal matproduktion minskar också antalet steg i mat-transportkedjan vilket även innebär färre steg där fel och “fel” kan uppstå.

Växthusodlingar kan vara ett sätt att förlänga trädgårdssäsongen i länder med korta somrar och därmed minska behovet av massdistribution av livsmedel. Lokala växthusodlingar kan bli en av många metoder för att öka mängden närproducerad mat.

Kan utformningen av bostäder öka lokal livsmedelsproduktion? Ja, det tror Tellus Think Tank och träffar därför Bodil Antonsson som har byggt ett av Sveriges första Naturhus – ett hus omgivet av ett växthus skal!

Läs även Tellus Think Tanks artiklar om växthus-skyskrapor!

Uppgrenna naturhus vid Vätterns strand

Det är, även med svenska mått, en iskall dag och termometern visar -15 grader.

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Sydsidan av Uppgrenna Naturhus. Foto: AnnVixen

Naturen runt Vättern är frosttäckt och vintermagisk. Vår resa till Naturhuset går genom polkagrisstaden Gränna.

På fälten ovanför byn hittar vi Uppgrenna Naturhus. Byggnaden vilar anspråkslöst på Vätterns östra sluttning. Mina kinder är stelfrusna efter en kort promenaden från bilen.

Vättern ångar i kylan och Uppgrenna Naturhus café är stängt under växthusets korta vintersäsong. Caféet öppnar åter i mitten av februari. Tellus Think Tank är därför den enda besökaren för dagen.

Bodil Antonsson hälsar oss vid ingången. Hon bjuder oss stiga in i naturhusets stora atrium-liknande entré. Klockan är elva och temperaturen i växthuset visar +1 grad. Några tiotals minuter senare har temperaturen ökat med ytterligare 5 grader. Växthusdelen av huset värms endast av solens strålar. 

Vad är ett Naturhus?

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Uppgrenna Naturhus ligger precis utanför Gränna, vid Vätterns strand. Foto: AnnVixen

Naturhus liknar ett vanligt bostadshus med ett växthus skal. Ett växthus och bostadshus i ett är vad det är, och mycket mer! Naturhusen är hållbart designade och utrustade för att:

 • Stå i harmoni med naturens element såsom solljus, vind, regn, snö, jord och växter.
 • Vara så självförsörjande och hållbara som möjligt. De har ekologiska, cirkulära tekniker för:
  • värme- och kylsystem.
  • avloppsvattenhantering.
  • som möjliggör för invånarna att odla mat stora delar av året.

Vilka hållbara metoder har använts i Bodils Naturhus?

Bodil Antonsson berättar att hon valde lättbetongväggar utan plastkärna för uppmurning av källarplanet. Den isolerade “bostadsdelen” på entréplanet är ett så kallat lågenergihus. Den har en prefabricerad stomme i trä och med cellulosaisolering utan plast. Råsponten i väggarna används även som ytskikt för att spara material. Bodil Antonsson har vid behov valt ekologisk färg eller ingen färg och hållbar, cirkulär hantering av avloppsvatten etc.

Under stora delar av året värms naturhuset av solen. Huset glas-skal bidrar till att skapa ett medelhavsklimat i växthuset.

Tellus Think Tank Uppgrenna Naturhus
Växthuset i Uppgrenna Naturhus ger frukt och grönsaker året om. Foto: Jana Juliana Photography

Växthuset, hjälper i sin tur, till att värma det inre huset. På sommaren hålls det inre huset svalt genom att öppna dörrar och genom vanliga ventilationen.

Bodil Antonsson har byggt sitt Naturhus så hållbart som hon har haft möjlighet till. Hon tycker sig ha hittat en acceptabel balans mellan ekologi-ekonomi-energi. Hon tror dock att framtida Naturhus går att bygga ännu mer ekologiskt. Utvecklingen kring miljöanpassad teknik går fort framåt!

Avloppsvattnet återanvänds och nyttjas i flera steg

Avloppsvattnet från toalett, dusch och kök renas och återanvänds för att nyttjas på olika sätt.

 • I det första steget leds allt avlopp svart- och gråvatten till ett vattenreningssystem.
 • Sedan leds det näringsrika vattnet genom olika växtbäddar.
 • I växtbäddarna hämtar växterna vatten och näring genom sina rotsystem.
 • Slutligen hamnar det lilla vatten som eventuellt återstår i en damm utomhus för efterpolering och då är vattnet badrent.

Den cirkulära tekniken göder plantorna ekologiskt

Vissa sommardagar har cafét i Uppgrenna Naturhus haft 300 gäster där varje besök till husets toaletter hjälper gödsla Naturhusets två odlingsbäddarna som Bodil Antonsson  döpt till Medelhavet och  Citronlunden.

-De är så effektiva att växterna kommer i ett euforiskt tillstånd! Bäddarna producera massor av mat som vi serverar i caféet! berättar Bodil Antonsson.

Växthuset föder caféet

Tellus Think Tank Uppgrenna Naturhus
Växthuset ger daglig skörd! Foto: Jana Juliana Photography

Maten som caféet serverar är 100 % ekologisk och all frukt och grönt i växthuset har odlats utan bekämpningsmedel. Bodil Antonsson bekämpar insektsangrepp med såpvatten eller biologisk bekämpning med nyttodjur.

För att få en naturlig pollineringsprocess i växthuset köper Bodil Antonsson in humlor som trivs här och flyger runt och pollinerar växterna. Hennes förhoppning är att få en inhemsk humledrottning att trivas så mycket att hon väljer att övervintra och bygga bo i växthuset!

Bodil Antonsson berättar vidare ​​att växthusodlingen och Citronlunden behöver mindre näringsämnen under vintern. Om mängden besökare stadigt hade legat på 300 personer om dagen under hela året hon skulle behöva bygga till ett ytterligare växthus för att ta vara på all gödning!

Vad som inte bör odlas i naturhuset

Det går inte att odla vad som helst i odlingsbäddarna i naturhusets växtsängar, då de är kopplade till avloppsreningssystemet. Växterna måste ha rötter och stjälkar som leder det näringsrika vattnet till frukterna och grönsakerna.  Det är i rötterna och stjälken som  bakterierna filtreras bort. Det skulle till exempel inte vara nyttigt att odla morötter här. Roten, den ätbara delen av moroten, ligger under jord och skulle då kunna kontamineras av avlopps bakterier.

Hinder på vägen mot det färdiga naturhuset

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Varje dag blir vacker när man besöker Uppgrenna Naturhus! Foto: AnnVixen

Bodil Antonsson har bott i Gränna nästan hela sitt liv och valde Uppgrenna för placering av sitt Naturhus. Bodil Antonsson hade en idé om en mötesplats i ett växthus och det tog henne 8 år att utveckla och bygga sin vision. Hon inspirerades av ett hem i Vänersborg där ägaren, Anders Solvarm, hade byggt sitt eget bostadshus inuti ett växthus. Diskussioner med Anders Solvarm var en del av hennes byggprocess. Den slutliga versionen av naturhuset är byggd efter Bodil Antonssons egen design.

Bodil Antonsson upptäckte att byggnadslov och övriga tillstånd inte är lätta att få i ett starkt reglerat samhälle som det svenska. Det är särskilt svårt när huset man vill bygga har en helt ny typ av konstruktion och design.

En svårighet att överkomma var även inställningen hos vissa av männen i kommunala byggnadsnämnden. Det tog tid och en hel del ansträngning innan de lyssnade på, förstod och respekterade hennes idéer, åsikter och önskemål. Men trägen vinner.

2015, 8 år efter den ursprungliga visionen, stod naturhuset klar för användning! För närvarande driver Bodil Antonsson ett ekologiskt café i Naturhuset. Lokalerna abonneras ibland även för föreläsningar, konserter och konferensverksamheten.Under delar av året erbjuds även ljus terapi, grön rehabilitering och guidade visningar i det magnifikt belägna naturhuset vid Vätterns strand! 

En rundtur i Uppgrenna Naturhus

Det tre våningar höga naturhusets design påminner om den vackra, gamla ladan som en gång stod på samma plats. Vid toppen av sluttningen, leder ingången oss in i husets mellersta våning.  Huset står i suterräng och tillåter även källaren stora fönster mot sjön. Taket och södra gaveln på naturhuset är helt i glas liksom halva västra väggen mot Vättern. Glas i tak och gavel består av härdat enkelglas.

Medelhavet

Naturhusets entré leder oss in i området som Bodil kallar “Medelhavet”, efter klimatet här. Medelhavet innehåller

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Växthuset under den korta vintersäsongen. Foto: AnnVixen

odlingsbädden i växthusdelen av naturhuset. Temperaturer varierar mellan några minusgrader på vintern till 30 grader på sommaren. När taktemperaturen når 20 grader öppnas ventilationsluckor automatiskt och släpper ut varm luft. Bodil berättar att detta hände redan i februari förra året.

Oftast står detta område i full grönska. Hon visar bilder på dignande frukter och grönsaker. Nu i början av januari är Medelhavet dock bart med undantag av några exotiska Sharoner som hänger kvar. Några exempel som växer i kallväxthuset annars är: fikon, chili, mandel, mullbär, vindruvor, tomater, pumpa, gurka, kiwanos, persikor och meloner. Efter skörd serveras de i naturhusets vegetariska café.

Från Medelhavet med spiraltrappa upp till vyn över Vätterndalen

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
På det inre husets tak, med magnifik utsikt över Vätterndalen. Foto: AnnVixen

Från Medelhavet leder en spiraltrappa besökaren upp på det inre husets tak. Här finnes en stor plan yta under det stora glastaket. Jag förundras av den vidunderliga utsikten över Vätterndalen. Det är här som föreläsningar, konserter och yogastudio hålls.

Från Medelhavet leder en dörr in till det inre huset. Det inre huset är välisolerat och byggd i lådformat där skalet har målats i en falurödlik färg. Trots att temperaturen i växthusdelen ofta skiftar så håller det inre huset konstant rumstemperatur på cirka 20 grader. Här finns caféköket, serveringsrum och toalett. Jag noterar att tvålen i kök och badrum är miljövänliga. Bodil försäkrar mig om vikten av att det material som går till hennes avlopp är ekologiskt!

I Naturhusets källare har Bodil döpt rummen till Regnskogen och Citronlunden.

Regnskogen

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Regnskogens relax. Foto: AnnVixen

Området används för avkoppling och ljusterapi, från lampor som hjälper kroppen att utveckla D-vitamin. Vintertid njuter Bodil Antonssons gäster av fruktcocktail i ljuset och värmen från solanläggningen.

Citronlunden

Citronlunden innehåller naturhusets andra odlingsbädd och är kopplad till det cirkulära avloppssystemet. Rummet är fylld av citron och lime träd.  Vintern till trots står träden i begynnande blom, ibland redan med frukt. Luften här doftar underbart och citrusfriskt!

Kostnader och affärsidéen

Bodil Antonssons vision om en mötesplats i form av ett naturhus krävde en initial investering på 9 miljoner kronor. Verksamheten går bra vilket är mycket tack vare att högsäsongens cafébesökare har skjutit förbi vad som förväntades. Att starta företag för dock med sig

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Bodil Antonsson i Citronlunden! Foto: AnnVixen

både stor oro och stora arbetsinsatser.

Under vintern tar Bodil emot delegationer och konferenser med ett särskilt intresse för naturhus. Hon håller även kurser i grön rehabiliterings, mindfulness och stresshantering. Gröna rehabiliteringsmodellen innehåller mycket tystnad och tid för eftertanke där de vackra omgivningarna erbjuder  fin natur att promenera i.  Deltagarna kan dessutom  ägna sig åt jordande odlingsaktiviteter i Naturhuset.

Varför är Uppgrenna Naturhus viktig

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Citronlunden. Foto: AnnVixen

Skönheten över de sluttande fälten mot Vättern gör mig andlös.  

Just nu lyser södersolen på Naturhuset där det står inbäddad bland de silvriga fälten. Vi tittar ner och ut över Vättern som fått ett lågt hängande tak av vackra, svävande moln.

Miljön kring Uppgrenna Naturhus skulle slå vilken estet eller konstnär som helst med häpnad! Den marknadsförande skönhet som omger byggnaden är viktig eftersom Naturhuset kan bli modell för framtidens hållbara bostadsbyggande.

Naturhuset bidrar till en hållbar framtid

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Silvrig vinter i Uppgrenna. Foto: AnnVixen

Naturhusets hållbara utformning och bidrag till invånarnas självförsörjning av livsmedel borde öka intresset för naturhuset som bostadsmodell.

Naturhus kan vara en del av lösningen för en hållbar framtid och kan bidra till att öka lokal matproduktion. Lokal matproduktion i sin tur minskar koldioxidutsläpp från långväga transporter. Naturhuset kan även erbjuda hög livs- och livsmedelskvalitet till dess invånare och därför ser Tellus Think Tank naturhuset som en bostadsmodell som borde vara tillgänglig för en bredare publik mycket snart!

Tellus Think Tank AnnVixen
Domi, Tellus Think Tank

 

 

 

 

 

Läs även om växthus-skyskrapor till städerna!

Heta länkar till fler tidiga Naturhus

Naturhusets uppfinnare: http://bengtwarne.malwa.nu/

De bygger naturhus https://www.youtube.com/watch?v=jL4m1_BbJQc

Ett svenskt naturhus på Värmdö: https://www.youtube.com/watch?v=30ghnDOFbNQ

Ett norskt naturhus: https://www.youtube.com/watch?v=lc_clnBY-2I

Ett tyskt naturhus: https://www.youtube.com/watch?v=v2X6De1C_qU

Ett holländsk-amerikansk naturhus byggprojekt i större skala: http://www.regenvillages.com/#

Dela denna artikel – för en hållbar framtid!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.