Naturhus – hållbart boende och närodlad mat Nr031

Tellus Think Tank AnnVixen-photography Uppgrenna Naturhus
Dela...Email this to someoneShare on Facebook111Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Reddit0

Naturhus – hållbart boende och närodlad mat i kallt klimat!

Tellus Think Tank fortsätter strävan att hitta vägar till en hållbar framtid – i denna artikel undersöka vi den spirande utvecklingen kring så kallade “Naturhus”. Vi besöker Bodil Antonsson som har byggt ett av landets första Naturhus på Vätterns sluttningar utanför Gränna, men först lite kort om varför Naturhuset skulle kunna vara intressant i en hållbar framtid!
Text: Domi, Tellus Think Tank Foto: AnnVixen, Jana Juliana Photography & Bodil Antonsson

Kort om problemen kring dagens mat

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Uppgrenna Naturhus café med utsikt. Foto: AnnVixen

Närproducerad mat året runt är inte något som vi, invånare nära jordens syd- eller nordpol, tar för givet. Tack vare Sveriges geografi lämnar våra långa vintrarna bara plats för en enda, relativt kort växtsäsong.

Sverige importerar nästan 50 % av den mat vi behöver för att föda vår population på 10 miljoner. Alla livsmedel, med undantag för socker som Svergie är självförsörjande i, importeras alltså i stora mängder. Även stora delar av Europa importerar 50 % av sitt matbehov.

Exempel på mindre hållbara mat-transporter till Sverige

 • Mitt i Sveriges odlingssäsong, erbjuder svenska butiker sina kunder gröna bönor som hade odlas och förpackas i Kenya.
 • Året runt erbjuder matindustrin vakuumförpackat argentinskt och brasilianskt kött som levereras till Sverige med båt.
 • Nordsjöfiskad fisk fryses och transporteras med båt till Kina för rensning och packning, för att sedan transporteras tillbaka till Sverige för försäljning.
 • Det är inte bara under vintersäsongen som grönsaker (gurka, tomater, broccoli, kål etc) transporteras till Sverige med lastbil från södra Europa (Italien, Grekland, Spanien och Nederländerna).

För en hållbar framtid

Dessa exempel är bara några där livsmedel transporteras från när och fjärran. Genom att öka lokalt producerad mat skulle koldioxidutsläppen kunna minskas och den svensk matsäkerheten ökas. Lokal matproduktion minskar antalet steg i mat-transportkedjan, färre steg gör att färre saker kan gå fel på väg till våra tallrikar.

Växthusodlingar kan vara ett sätt att förlänga trädgårdssäsongen i länder med korta somrar, men kan de även minska det totala behovet av massdistribution av livsmedel till platser som Sverige? Kanske behöver lokala växthusodlingar bli en av många metoder för att utveckla mer närodlad matproduktion kring jordens poler? Hur kan då utformningen av bostäder hjälpa den lokala livsmedelsproduktionen?

Tellus Think Tank bestämde sig för att möta Bodil Antonsson som har byggt ett av Sveriges första Naturhus – ett hus omgivet av ett växthus skal!

Läs även Tellus Think Tanks artiklar om växthus-skyskrapor!

Vi besöker Uppgrenna naturhus

Bodil Antonsson har bott i Gränna nästan hela sitt liv. Hon byggde sitt naturhus strax utanför byn i ett område som går under namnet Uppgrenna. Även med svenska mått är det en iskall dag, termometern visar -15 grader. Mina

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Sydsidan av Uppgrenna Naturhus. Foto: AnnVixen

kinder fortfarande stelfrusna efter den korta promenaden till bilen. Naturen runt Vättern är täckt i frosttäckt vintermagi då vår resa tar oss genom polkagrisstaden Gränna.

På fälten ovanför byn passerar vi nästan Uppgrenna Naturhus som anspråkslöst och utan förvarning vilar på Vätterns östra sluttning.

Vättern ångar i kylan och Uppgrenna Naturhus café är stängt under växthusets korta vintersäsong. Caféet öppnar åter i mitten av februari (övriga verksamheter är dock igång). Tellus Think Tank är därför den enda besökaren för dagen.

Bodil Antonsson hälsar oss vid ingången och bjuder oss stiga in i naturhusets stora atrium-liknande entré. Klockan är elva och temperaturen i växthuset har nått +1 grad. På bara en kort stund ökar temperaturen med ytterligare 5 grader, bara med hjälp av solens värmande strålar.

Vad är ett Naturhus?

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Uppgrenna Naturhus ligger precis utanför Gränna, vid Vätterns strand. Foto: AnnVixen

Vid första anblicken liknar ett naturhus ett vanligt bostadshus inramad med ett växthus skal – och det är också vad ett naturhus är – samt mycket mer! Husen är hållbart designade och utrustade för att:

 • Stå i harmoni med naturens element såsom solljus, vind, regn, snö, jord och växter.
 • Vara så självförsörjande som möjligt med system och teknik för hög hållbarhet:
  • Ekologiska värme- och kylsystem.
  • Cirkulär avloppsvattenhantering.
  • Erbjuder husets invånare möjlighet att i anslutning till sitt hem odla (och gödsla) mat stora delar av året.

Vilka hållbara metoder har använts i Bodils Naturhus?

Bodil Antonsson berättar att hon valde lättbetongväggar utan plastkärna för uppmurning av källarplanet. Den isolerade “bostadsdelen” på entréplanet är ett så kallat lågenergihus med en prefabricerad stomme i trä och med cellulosaisolering utan plast. Råsponten som väggarna är byggda används även som ytskikt för att spara material. Hon har vid behov valt ekologisk färg eller ingen färg samt hållbar, cirkulär hantering av avloppsvatten etc.

Under stora delar av året värms naturhuset av solen, skalet i glas bidrar till att skapa ett medelhavsklimat i växthuset

Tellus Think Tank Uppgrenna Naturhus
Växthuset i Uppgrenna Naturhus ger frukt och grönsaker året om. Foto: Jana Juliana Photography

som i sin tur också hjälper till att värma det inre huset. På sommaren hålls det inre huset svalt genom att öppna dörrar samt genom de vanliga ventilationssystem.

Bodil Antonsson har byggt sitt Naturhus så hållbart som hon har haft möjlighet till och tycker hon har hittat en acceptabel balans mellan ekologi-ekonomi-energi. Hon tror dock att framtida Naturhus går att bygga ännu mer ekologiskt och med än mer miljöanpassad teknik då utvecklingen går fort framåt!

Avloppsvattnet återanvänds och nyttjas i flera steg

 • I det första steget leds allt avlopp svart- och gråvatten till ett vattenreningssystem.
 • Sedan leds det näringsrika vattnet genom olika växtbäddar där växterna hämtar vatten och näring genom sina rotsystem. Tillslut hamnar det lilla vatten som eventuellt återstår i en damm utomhus för efterpolering och då är vattnet badrent.

Den cirkulära tekniken göder plantorna ekologiskt

Vissa sommardagar har cafét i Uppgrenna Naturhus haft 300 gäster där varje besök till husets toaletter hjälper gödsla odlingsbäddarna i de områden i Naturhuset som Bodil Antonsson har döpt till Medelhavet och  Citronlunden.

-Odlingsbäddarna är så effektiva att växterna kommer i ett euforiskt tillstånd och producera massor av mat som vi serverar i caféet! berättar Bodil Antonsson.

Växthuset föder caféet

Tellus Think Tank Uppgrenna Naturhus
Växthuset ger daglig skörd! Foto: Jana Juliana Photography

Maten som caféet serverar är 100 % ekologisk. Alla frukter och grönsaker i växthuset har odlats utan bekämpningsmedel. Om Bodil Antonsson finner någon form av insektsangrepp så bekämpar hon dessa med såpvatten eller annan biologisk bekämpning med nyttodjur.

För att få en naturlig pollinering-process i växthuset köper Bodil Antonsson in humlor. De trivs här och flyger runt och pollinerar växterna. Hennes förhoppning är att få en inhemsk humledrottning att trivas så mycket att hon väljer att övervintra och bygga bo i växthuset!

Bodil Antonsson berättar vidare ​​att växthusodlingen och Citronlunden behöver mindre näringsämnen under vintern och att om mängden besökare hade varit en stadig 300 personer under hela året hon skulle behöva bygga till ett ytterligare växthus för att ta vara på all gödning!

Vad som inte bör odlas i naturhuset

Det går inte att odla vad som helst i odlingsbäddarna i naturhusets växtsängar eftersom de är kopplade till avloppsreningssystemet. Växterna måste ha rötter och stjälkar som leder det näringsrika vattnet till frukterna och grönsakerna, för i rötterna och stjälken filtreras bakterierna bort. Det skulle till exempel inte vara nyttigt att odla morötter här då den ätbara delen av växten, själva moroten, ligger under jord och alltså då skulle kunna komma i direkt anslutning till eventuella bakterier.

Hinder på vägen mot det färdiga naturhuset

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Varje dag blir vacker när man besöker Uppgrenna Naturhus! Foto: AnnVixen

Bodil Antonsson hade en idé om en mötesplats i ett växthus. Det tog henne 8 år att utveckla och bygga sin vision. Hon inspirerades av ett hem i Vänersborg där ägaren, Anders Solvarm hade byggt sitt eget bostadshus i ett växthus. Diskussioner med Anders Solvarm var en del av hennes byggprocess men den slutliga versionen av naturhuset är byggd efter Bodil Antonssons egen design.

Bodil Antonsson upptäckte att byggnadslov och övriga tillstånd inte är lätta att få i ett starkt reglerat samhälle som det svenska, och särskilt inte när huset man vill bygga har en helt ny typ av konstruktion och design.

En annan svårighet att överkomma var inställningen hos vissa av männen i kommunala byggnadsnämnden. Det tog tid och en hel del ansträngning innan de lyssnade på, förstod och respekterade hennes idéer, åsikter och önskemål. Men trägen vinner.

2015, efter 8 år från den ursprungliga visionen, stod naturhuset klar för användning! För närvarande driver Bodil Antonsson ett ekologiskt café här samt erbjuder ljus terapi, grön rehabilitering, guidade visningar, föreläsningar, konserter, övernattningar och konferensverksamheten i sitt magnifikt belägna hus vid Vätterns strand!

En rundtur i Uppgrenna Naturhus

Det tre våningar höga naturhusets design påminner om den vackra, gamla ladan som en gång stod på dess plats. Ingången, vid toppen av sluttningen, leder oss in i husets mellersta våning och huset står i suterräng tillåts även källaren stora fönster mot sjön. Taket och södra gaveln på naturhuset är helt i glas, liksom halva västra delen mot vättern. Glaset i tak och gavel består av härdat enkelglas.

Medelhavet

Naturhusets entré leder oss in i området som Bodil kallar “Medelhavet”, efter klimatet här, och innehåller den första

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Växthuset under den korta vintersäsongen. Foto: AnnVixen

odlingsbädden i växthusdelen av naturhuset. Temperaturer varierar mellan några minusgrader på vintern till 30 grader på sommaren. När temperaturen vid glastaket når 20 grader öppnas ventilationsluckor automatiskt i för att släppa ut varm luft. Bodil berättar detta hände redan i februari förra året.

Oftast står detta område i full grönska, dignande med ett sammelsurium av frukt och grönsaker, men i början av januari är det bart med undantag av några exotiska Sharoner som hänger kvar. Några exempel på frukt och grönsaker som växer i kallväxthuset annars är: fikon, chili, mandel, mullbär, vindruvor, tomater, pumpa, gurka, kiwanos, persikor och meloner. Dessa serveras i naturhusets vegetariska café.

Från Medelhavet med spiraltrappa till Vätterndalen

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
På det inre husets tak, med magnifik utsikt över Vätterndalen. Foto: AnnVixen

Från Medelhavet leder en spiraltrappa besökaren upp till det inre husets tak. Här finnes en stor plan yta under det stora glastaket, med vidunderlig utsikt över Vätterndalen. Bodil Antonsson nyttjar taket till föreläsningar, konserter och som yogastudio.

Från Medelhavet leder en dörr in till det inre huset. Det inre huset är välisolerad och byggd i form av en låda där skalet har målats i en falurödlik färg. Trots att temperaturen i växthusdelen skiftar så håller det inre huset konstant rumstemperatur på cirka 20 grader. Här finns caféköket, serveringsrum och toalett. Jag noterar att tvålen i kök och badrum är miljövänliga. Bodil försäkrar mig om vikten av att allt material som går till hennes avlopp är ekologiskt!

I källaren har Bodil döpt rummen till Regnskogen och Citronlunden.

Regnskogen

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Regnskogens relax. Foto: AnnVixen

Området används för avkoppling och ljusterapi, från lampor som hjälper kroppen att utveckla D-vitamin. Bodil Antonssons gäster sitter ofta här och avnjuter en fruktcocktail i ljuset och värmen från solanläggningen.

Citronlunden

Citronlunden innehåller naturhusets andra odlingsbädd, kopplad till det cirkulära avloppssystemet. Rummet är full av citron och lime träd! Även mitt i vintern står träden i begynnande blom och redan halvmogna frukter fyller luften med en underbart frisk doft.

Kostnader och affärsidéen

Bodil Antonssons vision om en mötesplats i form av ett naturhus krävde en initial investering på 9 miljoner kronor. Verksamheten går bra, mycket tack vare att högsäsongens cafébesökare har skjutit förbi vad som förväntades. Men att starta företag för alltid med sig

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Bodil Antonsson i Citronlunden! Foto: AnnVixen

både stor oro och stora arbetsinsatser.

Under vintern tar Bodil emot delegationer och konferenser med ett särskilt intresse för naturhus och hon håller grön rehabiliterings-, mindfulness- och stresshanteringskurser. Den gröna rehabiliteringsmodell och mindfulness innehåller mycket tystnad och tid för eftertanke, promenader i naturen och tid att syssla med jordande odlingsaktiviteter.

Varför är Uppgrenna Naturhus viktig

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Citronlunden. Foto: AnnVixen

Skönheten över de sluttande fälten mot Vättern gör mig andlös och miljön i och runt Uppgrenna Naturhus borde vara en lisa för vilken själ som helst!

Just nu lyser södersolen på Naturhuset och de silvriga fälten runt omkring och ett vackert skikt av moln svävar som ett parasoll högt över sjön. Placeringen av Uppgrenna Naturhus skulle slå vilken estet eller konstnär som helst med häpnad! Och den lockande skönheten kring huset är viktigt då funktionaliteten mycket väl kan bli en modell för framtida bostadsbyggande.

Naturhuset bidrar till en hållbar framtid

Tellus Think Tank AnnVixen Uppgrenna Naturhus
Silvrig vinter i Uppgrenna. Foto: AnnVixen

Både Naturhusets hållbara utformning och att det kan bidra till att husets invånare blir självförsörjande på frukt och grönsaker borde få bredare grupp intresserad av naturhusets framtid.

Naturhus kan vara en del av lösningen för en hållbar framtid. De kan bidra till att öka den lokal matproduktionen och därmed minska koldioxidutsläppen från långväga transporter. Naturhuset kan även erbjuda hög livskvalitet och ökad livsmedelssäkerhet för dess invånare. Tellus Think Tank skulle vilja se naturhuset tillgänglig för en bredare publik mycket snart!

Tellus Think Tank AnnVixen
Domi, Tellus Think Tank

 

 

 

 

 

Läs även om växthus-skyskrapor till städerna!

Heta länkar till fler tidiga Naturhus

Naturhusets uppfinnare: http://bengtwarne.malwa.nu/

De bygger naturhus https://www.youtube.com/watch?v=jL4m1_BbJQc

Ett svenskt naturhus på Värmdö: https://www.youtube.com/watch?v=30ghnDOFbNQ

Ett norskt naturhus: https://www.youtube.com/watch?v=lc_clnBY-2I

Ett tyskt naturhus: https://www.youtube.com/watch?v=v2X6De1C_qU

Ett holländsk-amerikansk naturhus byggprojekt i större skala: http://www.regenvillages.com/#

Dela denna artikel – för en hållbar framtid!

Dela...Email this to someoneShare on Facebook111Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Reddit0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *