Nr008 Universitetet i Newcastle – Hållbara innovationer för Storbritanniens urbana framtid

 

Arbetet inom universitetet i Newcastle upon Tyne är starkt fokuserat på forskning kring en mer hållbar framtid! Tellus Think Tank träffar Brett Cherry för att höra mer om pågående forskningsområden.
Domi, Tellus Think Tank 2015

Storbritannien och England, där jag spenderar denna specifika morgon, lever upp till sitt rykte och bjuder på regn men jag får också börja dagen med två härliga “toast” med sylt innan jag tar “double-decker” bussen in till Newcastle upon Tyne’s centrala Hay Market tillsammans med min kusin och grannar. Det känns roligt att få prova på det brittiska livet på riktigt och inte bara som turist, om bara för en morgon!

LÄS OM TELLUS THINK TANK…

Läs även Tellus Think Tanks introduktion till Newcastle upon Tyne – en stad i hållbarhetens tecken!

Universitetet i Newcastle upon Tyne

Brett Cherry, vetenskaplig kommunikationschef för Newcastles universitets Institute for Sustainability. Foto: AnnVixen
Brett Cherry, vetenskaplig kommunikationschef för Newcastles universitets Institute for Sustainability. Foto: AnnVixen

Morgonpendlingen tar mig till universitetet i Newcastle, som såg dagens ljus redan i 1834 och tidigt blev framträdande inom medicinsk utbildning. De första åren hölls lektioner och operationsdemonstrationer för 25 studenter men har sedan växt och attraherar årligen 20 000 studenter från över 100 länder.

Utbildning och forskning hålls idag inom tre huvudsakliga fakulteter:

-Humanistiska och Samhällsvetenskapliga fakulteten

-Medicinska vetenskapens fakultet

-Vetenskapliga, Lantbruks- och Ingenjörsfakulteten

Tellus Think Tank träffar Brett Cherry, vetenskaplig kommunikationschef för universitetets Hållbarhets Institut, Institute for Sustainability. Han tar emot i den unikt formade, moderna stålbyggnad som kallas the Devonshire Buildings på universitetsområdet och vi sitter snart mittemot varandra med var sin kopp engelskt te!

Hållbarhetsinstitutet flyttar inom kort till grönare beten, en byggnad som kallas “the Key”. Den nya byggnaden står snart klar för inflyttning på mark som ska bli Newcastles urbana innovationshub vid namn Science Central (vill du ha mail när Tellus Think Tanks kommande artikel i serien om Newcastle upon Tyne är publicerad? Anmäl dig här).

Vad sysslar Hållbarhetsinstitutet med och vad är dess budskap till världen?

-Det finns en allmänt vedertagen förståelse inom Newcastles universitet och dess Hållbarhetsinstitut att den nivå av klimatförändringar som sker just nu beror på utsläppen av växthusgaser som kommer huvudsakligen från förbränning av fossila bränslen så som kol, bensin och diesel. Och på grund av detta har vår planet kommit i obalans, säger Brett Cherry.

-Vi sysslar med hållbarhet för att vi vill hitta den där balansen igen, fortsätter han.

The Devonshire Building. Photo: AnnVixen
The Devonshire Building. Photo: AnnVixen

Hållbarhetsinstitutet ordnar inte utbildningar, förklarar Brett Cherry, utan finansierar och koordinerar forskare och arbete för att hållbarhetsforskningen inom Universitetet ska hålla god fart. Newcastles universitet bidrar till att lösa hållbarhetsproblem genom att samla personer från många olika kunskapsområden till olika forskningsområden och projekt. Målet är att lägga grunden till en mer hållbar framtid!

Brett Cherry ler och liknar Hållbarhetsinstitutet med en vetenskaplig ”Pangaea” och syftar på tiden i jordens historia då alla världsdelar bildade en enda landmassa.

Hållbarhetsinstitutet tar ofta ett ”holistiskt perspektiv”, en nödvändighet inom en hållbar värld. Tellus Think Tank träffade nyligen hållbarhetscentret på Uppsala Universitet, CEMUS och de jobbar utifrån ett ”tvärvetenskapligt” perspektiv. (Läs artikel).

Hållbarhetsinstitutet vid Newcastles universitet är intresserade inte bara i vetenskapen men också den praktiska nyttan som de vetenskapliga innovationer kan åstadkomma. Genom att anta ett holistiskt förhållningssätt, det vill säga att kombinera kunskapsområden så som ingenjörsvetenskap, samhällskunskap, naturvetenskap och humanismen, inom universitetets forskningsprojekt säkerställs att projektens resultat leder till förbättringar inte bara i teorin utan i den verkliga världen, bland verkliga människor.

Så vilken typ av forskning bedriver universitetet i Newcastle?

Brett Cherry delar med sig av universitetets olika forskningsområden i snabb takt:

 • Urbana och hållbara jordbruk och mikrobakterier.
  The Rising Sun Nature park, Norther Teeside. Foto: AnnVixen
  The Rising Sun Nature park, Norther Teeside. Foto: AnnVixen


  Universitetet vid Newcastle bedriver jordbruksforskning kring urbana och hållbara jordbruk vid två ekologiska lantbrukscenter med fokus på:

  • Att skapa energi på en lantgård genom att utvinna metangas genom att bryta ner komposterbara material som matrester eller djuravfall och annat organiskt material.
  • Jämförelsestudier mellan ekologiska odlingar och traditionella lantbruk och undersöker bland annat om bekämpningsmedel alltid är nödvändiga vid odlingar och hur man ska undvika att dränera odlingsjordar från sina naturliga näringsämnen samt hur man bättre kan ta hand om lantbruksdjur.  

Forskningsgårdarna ger inte bara studenter, på alla nivåer, en möjlighet att på riktigt se hur lantbruksarbete går till utan ger också upphov till intressanta forskningsresultat så som t.ex. att gräsmatade kor ger ifrån sig väldigt nyttig mjölk, med höga halter av omegaämnen.

Andra upptäckter har varit att om jorden gödslas med naturlig kompost, inte med artificiella gödningsmedel, så byggs näringsnivån i jorden upp och ökar dessutom jordens vattenhållningskapacitet. Det senare är viktigt i arbetet med att undvika översvämningar och en gott exempel på det holistiska perspektiv man får genom att blanda olika ämnesområden inom den akademiska världen!

 • Sjöfrakt är en av Newcastle upon Tynes starka affärsområden under den industriella eran och universitetet bedriver fortfarande viktig forskning i ämnet.

  Newcastles hamn, på floden Tyne. Foto: AnnVixen
  Newcastles hamn, på floden Tyne. Foto: AnnVixen

  Forskningen fokuserar på transporttidsförkortning, energisnålare och renare energi källor, rengöring av fartygsskrov med hjälp av energibesparande undervattens och att fartygsdesign som kräver betydligt mindre bränsle.

  Kanske är det inom detta område som länken mellan ”hållbarhet” och ekonomisk produktivitet blir tydligast. När vi ordar denna koppling nickar både Brett Cherry och jag i samförstånd.

 • Översvämningshantering och vatteningenjörskonst. I och med den Globala Uppvärmningen blir översvämningar ett mer omfattande hot mot bebyggelse och infraktstruktur i bebodda områden (läs mer i artikel Hur mår jorden idag?)

  Universitetet i Newcastle är tätt sammanflätad med Newcastle stad i arbetet med att hantera dessa överhängande översvämningsrisker genom arbetet med att utveckla staden och dess infrastruktur för att på ett bättre sätt kunna hantera framtida katastrofer.Ett exempel på när Newcastle drabbades hårt av omfattande regn var i 2012 års så kallade “Toon floodings” som var orsak till stora materiella skador och långvariga transportproblem. Lokalbefolkningen pratar fortfarande om tiden då de tog fram semester kanoterna för transporter runt om grannskapet. (Se Youtube filmer)
 • Affärsmodeller för ökad hållbarhet. Det finns ett behov av affärsmodeller för att stödja hållbara sätt att leva och den ekonomiska fakulteten vid universitetet forskar i just detta område. Exempelvis kan människor sporras att använda mer el vid tider då elnätet har ett överskott istället för tvärtom. Ett annat exempel är att motivera invånare att använda alternativa vägar för att undvika köer.
 • Cyber Physical Systems eller som de också kallas “internet-of-things” är ett område som växer i betydelse
  IoT - Självmonitorering. Foto: AnnVixen
  IoT – Självmonitorering. Foto: AnnVixen

  för varje dag, enligt Brett Cherry. Han berättar att utan uppkopplade apparater och monitoreringssystem så skulle en hållbar framtid vara svår att åstadkomma. Den akademiska beskrivningen av området är svår att förstå men inte exemplen:

  • Smarta byggnader som med hjälp av monitoreringssystem och automatjusteringar kan optimera värmen, fukthalten, säkerheten och energiåtgången.
  • Miljö- och transportsystem – för tex trafikstyrning.
  • Kontrollsystem för industriprocesser.
  • Smartare samhällstjänster som tex vatten, energi och avfall – det går att styra och monitorera dessa system i en stad för att de ska fungera bättre och billigare.
  • Hälsovårds- och friskvårdssystem så som Fitbits, Runkeepers och smarta klockor som vi tar hjälp av för att monitorera oss själva.
 • Smarta energinät och lagring av energi. Människan släpper ut mer växthusgaser i atmosfären än någonsin förr, långt över den mängd som Jordens ekosystem kan hantera. Detta leder till en global uppvärmning med dess extremväder, torka, översvämningar och stormar. Läs mer om detta i artikeln där Tellus Think Tank träffar hållbarhetsexperten Niclas Köhler.

  Foto: AnnVixen
  Foto: AnnVixen

  Mycket av utsläppen av koldioxid har sitt ursprung i värme- och elsystem, ett hållbarhetsproblem som måste hanteras omedelbart. Effekterna av problemområdet kan minskas genom att bara producera så mycket energi som behövs och då använda förnybara energikällor som vindkraftverk, solceller i högsta möjliga omfattning.

  Universitetet i Newcastle har utvecklat ett eget så kallat ”Smart grid”, smart elnät, och har, enligt Brett Cherry, långt gången forskning på området. Universitetet lånar idag ut sitt Smart Grid Lab till både forskare och företag för att testa bland annat deras energilagringsprodukter, tex batterier.Möjligheten till lagring av energi, säger Brett Cherry, kommer att få en ökad betydelse i framtiden så att energi som ger upphov till låga koldioxidutsläpp kan sparas för tidpunkter då elnätet är hårt belastat.

Vi på Tellus Think Tank känner hur inspirationen från mötet med universitetet i Newcastle och deras omfattande fokus på forskning i hållbarhet.

Ingången till universitetet i Newcastle. Foto: AnnVixen
Ingången till universitetet i Newcastle. Foto: AnnVixen

 Detta och det faktum att universitetet även är djupt involverad i planeringen av det framtida urbana Newcastle får oss att önska ytterligare besök till staden inom kort!

Hållbarhetsinstitutet vid universitetet i Newcastle syn på hur människan skulle kunna förhålla sig till hållbarhet sammanfattar Brett Cherry i följande ord:

-Människan kan agera hållbart vårdande istället för exploaterande i förhållande till jorden och dess resurser! Och med dessa sista visa ord lämnar vi Universitetet i Newcastle upon Tyne för denna gång.

Läs också: Universitetet i Newcastle upon Tyne arbetar tätt sammanflätade med ”Council av Newcastle”, staden för att skapa mer hållbara förutsättningar för ett framtida liv i staden. Vi besöker stadens urbana hållbarhetsprojekt, Science Central.

Klicka här om du vill du få meddelande när nästa artikel är publicerad.

Kontakta oss: Tellus Think Tank hoppas kunna besöka Newcastle igen inom ett år och mottager önskemål, förslag eller idéer på områden av intresse!  Hör gärna av dig!

LÄS OM TELLUS THINK TANK…

Tellus Think Tank
Tellus Think Tank

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.