Nr009 Science Central – Newcastle upon Tyne lägger en gyllene klivsten mot framtiden.

 

Newcastle upon Tyne vänder ett tidigare industriområde i centrala staden till att bli en gyllene klivsten mot en hållbar urban framtid och sammanflätar företag, forskning och boende i en kreativ hub, ett unikt levande laboratorium. By Domi, TellusThinkTank 2016 Omslagsfoto: AnnVixen

SNABBA FAKTA: SCIENCE CENTRAL

  • Science Central är det nya namnet på ett landområde i en av de mest central delarna av Newcastle Upon Tyne, i norra England, Storbritannien.
  • Landområdet är 100 000m2 till ytan och räknas som Storbritanniens största förnyelse project i urban miljö.
  • Projektet drivs i ett unikt samarbete mellan Newcastle City Council (Newcastle stad) och Newcastle’s universitet
  • Science Central siktar på att bli en kreativ hub där näringsliv, universitets forskning, studenter och Newcastles invånare kan mötas för att tillsammans utveckla hållbara lösningar för liv I en urban framtid.

Jag har ofta, som privatperson, besökt Newcastle upon Tyne i nordöstra England. Denna resa bär med sig en ny dimension, nämligen spännande “affärer”. På väg mot Storbritanniens största urbana förnyelseprojekt vandrar jag först igenom det berömda Eldon Square, centrala Newcastles fantastiska shopping center. Sedan passerar jag ytterligare ett av stadens riktmärken, Magpie football stadium, eller St James Park. Jag fantiserar om de livliga aktiviteter omkring och inuti denna arena för 50 000 personer, till exempel vid en match mellan Newcastle och grannstaden Sunderland!

LÄS OM TELLUS THINK TANK…

Bara ett kvarter senare når jag “Science Central”, den centrala stadsdel i Newcastle som genomgår en total förnyelse. Science Central med sina 100 000 kvadratmeter är placerad mitt i en av Newcastles mest centrala stadsdelar.

Idag, i oktober 2015, liknar Science Central mest en 100 000 kvadratmeter kal och stenig slänt, Området ligger

Stadsdelen Elswick, Science Central och The Core. Foto: AnnVixen
Stadsdelen Elswick, Science Central och The Core. Foto: AnnVixen

inkilat mellan ett äldre arbetarkvarter byggt i den traditionella engelska sandstenen och en modernt kontorsområde bestående av skyskrapor i glas.

“The Core”, den första byggnaden i Science Central, är redan på plats. Denna morgon reflekterar fasaden solens strålar och byggnaden ger ifrån sig ett gyllene ljus. Jag hinner tänka “En gyllene klivsten mot framtiden” innan jag stiger in!

Jag möter Ann Bridges, Senior Specialist Communication and Policy, och Kit England, Policy and Communication Business Partner, från Newcastles stadsförvaltning. Vi sätter oss i lobbyn på The Core med utsikt över den steninga slänten och de sandstenshusen i grannstadsdelen Elswick.

Det finns ungefär 1,1 miljoner invånare i regionen och regionens huvudstad, Newcastle, huserar i runda slängar 280 000 invånare. Stadens historia börjar för mer än 2000 år sedan och dess ekonomi, under senare år, har grundade sig på både naturresursen kol, ingenjörsvetenskapen och rederiverksamhet samt innovationer inom samtliga områden.

Se även artikel: En introduktion till Newcastle upon Tyne – en stad i hållbarhetens tecken 

Markens historia och möjligheter för Newcastle

Ann Bridges drar historien kring marken vi sitter på – som en gång i tiden var “the Elswick Colliery”, det vill säga en av Newcastles många kolgruvor. Senare tog “The Scottish and Newcastle Brewery”, moder till Newcastle Brown Ale, över marken och bedrev sin berömda bryggeriverksamhet på platsen!

Marken var en gång i tiden hem till Elswick kolgruva och senare bryggeriet Newcastle Brown Ale. Foto: AnnVixen
Marken var en gång i tiden hem till Elswick kolgruva och senare bryggeriet Newcastle Brown Ale. Foto: AnnVixen

Jag tittar ut genom fönstret igen, denna gång kastar jag en mer imponerad blick över den steniga slänten utanför fönstret! Första intrycket varar sällan speciellt länge och jag fantiserar mig tillbaka till en tid då doften av Newcastles koleldar beblandades med en söt, jästig bryggeridoft!

År 2005, när bryggeriet flyttade ut och staden tog över marken fanns det fortfarande långa gruvschakt kvar under marken. Staden rensade upp schakten och forslade bort och återvinna över 40 000 ton kol. Gruvschakten fylldes sedan för att stabilisera marken och göra den byggbar för den kommande förnyelseprocessen.

Under gruv- och bryggeridagarna så var det gigantiska markområdet inhägnat och otillgängligt för allmänheten. Området bildade en klyfta mellan stadens centrala stadsdelar, till exempel skar den av den en gång i tiden väldigt missgynnade stadsdelen Elswick från andra delar av centrala Newcastle.  

När bryggeriet flyttade ut i 2005 identifierades snabbt att detta gigantiska landområde, mitt i Newcastle, höll allsköns möjligheter och bara ett stenkast från tågstationen, Eldon Square och fotbollsstadion. Stadens ledare måste ha funderat över vad marken skulle kunna användas till. Kanske kunde marken användas till att tillhandahålla fler bostäder i det växande Newcastle, eller så kunde grannområdet med kontorsskrapor tillåtas växa och svälja även denna del av staden?

Vilken väg valde Newcastle stad? Vad planeras för området som nu kallas Science Central?

Staden har tagit fram en broschyr om Science Central. Den beskriver området som en blivande  innovations-hub där

En karta över framtiden. Foto: AnnVixen
En karta över framtiden. Foto: AnnVixen

investerare, näringsliv, forskare och medborgare kan samarbeta för att skapa lösningar till framtidens städer.

Science Central skall utgöra en innovativ samlingsplats och skapa ett levande laboratorium – vilket innebär att man inom området kan bedriva forskning “i riktiga livet” (inte i forskningsmiljö) och dessutom i realtid. Här ska även forskningens upptäckter och framsteg demonstreras för allmänheten.  

Broschyren är allt en skicklig marknadsförare kan producera och dänger till med ord som “fantastisk” eller “hysa ett klimat som bringar framgångar för näringslivet” och till och med “platser där barn kan utforska och leka” och så vidare. Jag blir känslomässigt berörd, kanske för att jag är en riktig tönt när det gäller inspirerande framtidsvisioner!

Två drivande krafter bakom Science Central

Utvecklingen av Science Central drivs framåt i ett unikt samarbete mellan Newcastle City Council och Universitetet i Newcastle. Dessa bägge organisationer har en väldigt positiv och mogen relation tack vare mångårigt samarbete kring aktiviteter för att utveckla regionen runt om Newcastle. Newcastle University arbetar ofta nära staden för att stödja den regionala utvecklingen och den urbana stadsplaneringen av regionen. Det som skiljer detta samarbetet, kring Science Central, från tidigare aktiviteter är att denna gång är bägge organisationer lika ansvariga för utvecklingen.

-Universitetet i Newcastle är världsberömt för sin högklassiga forskning och vill fortsätta expandera verksamheten genom att attrahera ännu fler företag, forskningspartners och studenter till regionen, säger Kit England.

Se även artikel: Universitetet i Newcastle – Hållbara innovationer för Storbritanniens urbana framtid

-Samarbetet mellan Newcastle stad och Universitetet fungerar väldigt bra eftersom organisationerna har kompletterande mål och vill åstadkomma samma sak, fortsätter Ann Bridges.

Staden vill åstadkomma hållbar ekonomisk tillväxt genom att skapa fler och bättre arbetstillfällen för att kunna behålla universitetsstudenterna i Newcastle-området även efter studietiden.

Newcastle förflyttar sig mot “smart specialisering”

“New and better jobs”, nya och bättre jobb, ligger redan idag till grund för större delen av Newcastles befintliga

Modell över ett framtida torg. Foto: AnnVixen
Modell över ett framtida torg. Foto: AnnVixen

ekonomi. Några specialområden som nämns är “digital”, dataspelsindustrin, energi, ingenjörskap, biomedicin. Möjligen hade frågan varit mer passande under 70-talet men jag följer infallet och frågar:

-Vad ska arbetarklassen syssla med framöver? Var ska arbetarna från bryggeriet och gruvorna arbeta?

Ann Bridges stillar min oro och berättar om en fortsatt kontinuerliga närlingslivsdiversifiering, där regionen sedan länge har närt en stark innovationskultur.  Hon fortsätter:

-Regionen behöver en balans mellan olika typer av företag!

Newcastles ekonomi är redan under förflyttning mot så kallad “smart specialisering” där en initial analys av regionens styrkor, svagheter, möjligheter och marknadstrender har visat potentiellt framgångsrika satsningsområden för regionen.

Staden, the Cityt Council, arbetar nu målinriktat med att uppmuntra uppbyggnation av logistiska kedjor inom de identifierade affärsområdena för att på så vis attrahera företag i de identifierade industrierna att flytta sin verksamhet till Newcastle. Ann Bridges berättar att områden som offshore och subsea, life sciences och biomedicin, digitala och kreativa industrier ingår i Newcastles smarta specialisering. En tillväxt inom dessa industrier leder i sin tur till en ökad efterfrågan även från andra typer av företag som arbetar med:

  • juridik och redovisning
  • fokus på fritidsaktiviteter som hotell, restauranger, affärer och gym
  • inom bygg- och fastighetsindustrin

I den Nordöstra regionen av England, Newcastle regionen, har redan en stor tillverkningsindustri etablerats. Ann Bridges nämner bland annat Nissans stora monteringsfabrik i Sunderland, där Nissans elbil,  “The Leaf”, monteras.

-Det kommer att finnas plats för alla, sammanfattar Ann Bridges.

Natt i Newcastle upon Tyne. Foto: David Thomson
Natt i Newcastle upon Tyne. Foto: David Thomson

Jag förstår att Newcastle stad har givit sig ut på ett målinriktat uppdrag för att föra regionen mot framtiden och gör så genom att ta konstruktiva och smarta steg för att förbättra förutsättningarna för  både lokalsamhället och näringslivet.

Hur kan Science Central bidra till att lyfta regionen?

The Core, den första färdigställda byggnaden på Science Central, tog emot sina första hyresgäster i slutet av 2014 och är redan helt fylld av företag och organisationer med fokus på en hållbar framtid. Inom byggnaden hittar man idag bland annat vetenskaps- och teknologi-innovatörer och konsulter som utvecklar smarta, hållbara städer.

Läs Tellus Think Tank nästa vecka, vi träffar Urban Foresight, en av företagen som etablerat sig i Science Central. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du ett mail artikeln är tillgänglig! 

Nästa byggnad som planeras är en temporär universitetsbyggnad som blir inflyttningsklar nu i januari 2016. Den ersätts dock redan 2018 med en mer permanent byggnad, med ett imponerande syfte, “the Urban Science Building”.

The Urban Science Building kommer att innehålla både universitetets “Institute for Sustainability” och  “School of Computing Science” med sitt unika fysiska “cyber laboratorium”. Gemensamt och i tätt samarbete vill dessa två universitetsorganisationer, bli ledande i Urban Innovation.

Inom Urban Science Building planeras även möjligheten till publika presentationer och utställningar samt en “Urban

The Core. Foto: AnnVixen
The Core. Foto: AnnVixen

Observatory and Decision Theater”, som förklaras som ett urbant observatorium där realtids data från staden kan visualiseras, analyseras och undersökas för att bättre förstå koordinationsbehov och interaktion mellan till exempel stadens energi-, vatten-, transport-, avfallshanteringssystem. Erfarenheter har visat att realtids-laboratorier starkt uppmuntrar samarbete mellan beslutsfattare, närlingsliv och forskare så att de gemensamt kan undersöka följderna av olika scenarios i stadens utveckling. Kit England ger några ytterligare exempel på urban planering där “the Decision Theatre” skulle kunna utvärdera effekterna:

  • Att anlägga trädgårdar på samtliga tak på samtliga byggnader i Newcastle.
  • Skapa gå-zoner i delar av staden eller hela stadskärnan.

Idéer som dessa kan då utforskas med hjälp av “the Urban Observatory and Decision Theater” och visa vilka möjliga effekter de kan ha på tex samhällets ekonomi, hållbarhet och invånarnas sociala liv.  

The Urban Science Building kommer också att innehålla urbana odlingar, en blomsteräng på taket och en mängd ytterligare forskningsområden där det gemensamma målet är att finna möjligheter där den digitala utvecklingen förbättrar hållbarheten i urbana samhällen.

Hela upplägget kring Urban Science Building siktar på att skapa alla förutsättningarna som krävs för ett levande laboratorium. Det blir tydligt att ett starkt och inspirerande ledarskap kommer att bli av vikt för att få det visionära labbet på fötter och få luft under vingarna. Idéen är att 1,500 personer ska arbeta, forska eller studera i byggnaden. Tillsammans ska de skapa hållbara lösningar för framtiden och får alla förutsättningar till sin hjälp som bara är möjliga att uppbringa, där till och med stadens infrastruktur och miljö samt självaste byggnaden de utgår från ingår i de tillgängliga verktygen.

Finansiering

Urban Sustainability Building har budgeterats till ca 700 miljoner kronor (58 miljoner pund) och kommer till fullo att finansieras av universitetet.

Ann Bridges och Kit England berättar också att Science Central var först ut i Storbritannien att använda sig av så kallad “Tax Increment Financing”. Finansieringsmodellen hade tidigare använts i USA och i Storbritannien blev de initiala delarna i Science Central först ut att prova den. Finansieringsmodellen låter Science Central-organisationen (som består av både universitetet och Newcastle stad) att låna pengar från brittiska finansministeriet till en lägre ränta där inkomster från investeringens bidrag till framtida tillväxt lämnas som garanti.

Grundtanken är att Science Central kommer att leda till ekonomisk tillväxt och därmed öka skatteintäkter från bland

The core och den gröna väggen samt det vita taket på the Key - första universitetsbyggnaden på plats. Foto: AnnVixen
The core och den gröna väggen samt det vita taket på the Key – första universitetsbyggnaden på plats. Foto: AnnVixen

annat fastighetsbestånden i regionen. Ann Bridges och Kit England är båda övertygade om att utan den valda finanseringsmodellen hade Science Central inte kunnat få chansen att bli den dynamiska och hållbarhetsfokuserade utvecklingscenter som nu planeras.

Det nämns också att vid en tidpunkt var hela projektet i fara då av Science Central organisationens initialt bestod av tre samarbetspartners och problem uppstod hos den tredje. Det var universitetet, staden och One North East  (regeringens regionala utvecklings byrå). När regeringen fattade beslut om att lägga ner all verksamhet kring One North East i 2010 så var staden och universitetet tvungna att fördjupa sitt samarbete ytterligare, genom att köpa One North Easts andel i projektet.

Resterande delar av Science Central ligger fortfarande på planeringsstadiet och är beroende av att olika finansieringsinitativ faller i god jord hos bland annat EU. Enligt områdets deltaljplan finns här plats för ytterligare 15 byggnader som ska husera ännu fler företag men även bostäder. Ann nämner att man gärna skulle se att till exempel IBM eller Microsoft etablerade sig på området.

Föregår med hållbara initaitv

Science Central talar inte bara om hållbarhet utan satsar redan hårt på att från start leva så hållbart som möjligt. Bland annat utforskar man olika möjligheter till att använda förnybar energi till el och uppvärmning och har precis konstaterat att geotermisk värme inte är aktuell på grund av den dåliga markkvaliten som är en rest av de tidigare gruvschakten. Istället tittar man nu på fjärrvärme, som initialt leds till området men som sedan kan komma att få ett eget kraftverk inklusive en “smart-grid-demonstration facility”, det vill säga ett real-tids laboratorium med fokus på el, elnät och el-lagring i batterier av olika slag och de smarta system som används för att monitorera och styra dem.

Core-byggnaden startar i bästa still med en “rooftop garden”, trädgård på taket men även sidan av byggnaden är på

Den gröna väggen på The Core huserar ett hotell för humlor! Foto: AnnVixen
Den gröna väggen på The Core huserar ett hotell för humlor! Foto: AnnVixen

utsidan täckt med vad som påstås vara Storbritanniens största gröna vägg. Tidigare i veckan, när jag besökte Brett Cherry på Newcastles universitet fick jag en guidad tur av den gröna väggen och där finns alla möjliga växter och till och med smultronplantor och hotell för humlor! Vi såg även en hasselnötskvist som på egen hand börjat rota sig i väggen – naturen hittar sin väg i alla lägen!

Science Central siktar mot visionen

Med den aktuella tillväxttakten i växthusgasutsläpp på jorden kommer folket på Science Central att ha gott om uppgifter framöver då de kommer att fokusera på att  hittar lösningar för att minska städers utsläpp men också lösningar för att mildra kriser från en planet som är ur balans (naturkatastrofer som torka, stormar och översvämningar).

Läs gärna: Hur mår jorden idag? 

Science Central är förhoppningsvis en av de gyllene klivstenar som innerligt behöver läggas för att forma våra framtida urbana samhällen till att bli så hållbara som möjligt.

Med egen erfarenhet från att ha byggt ett par organisationer så kan jag se hur utmanande det kommer att bli att utveckla Science Central ur ett politiskt perspektiv (med viljekamper såsom mellan staden och universitetet, regionen och regeringen och även EU). Att leda detta förnyelse projekt i rätt riktning, utan att glida från de ursprungliga intentionerna, kommer att kräva starka kvinnor och män i generalsrollerna. Om utmaningen kan bemästras kan vinsterna blir fenomenala!

TellusThinkTank-redaktionen är förtjusta i idéen med ett kreativt center i mitten av Newcastle, som med fullt fokus läger klivstenar mot mer hållbara liv och samhällen. Vi tror speciellt att samarbetet mellan universitetet, staden och näringslivet kan ge upphov till riktigt intressanta hållbara lösningar för framtiden!

Nästa vecka: Tellus Think Tank träffar Newcastle-företaget Urban Foresight om framtidens transporter!
Vill du få meddelande om när artikeln är tillgänglig så klicka här!

LÄS OM TELLUS THINK TANK…

Tellus Think Tank
Tellus Think Tank

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.